Διαδικτυακά - online μαθήματα Γερμανικών ομαδικά & ατομικά
Διαδικτυακά - online μαθήματα Γερμανικών ομαδικά & ατομικά

Πρόκειται για διαδικτυακά - online φροντιστηριακά μαθήματα γερμανικών με τον καθηγητή. Οι μαθητές συνδέονται με το κατάλληλο εξοπλισμό στην εικονική αίθουσα, μέσω της εφαρμογής Skype ή Ζοοm. Αποκτούν οπτική και ακουστική επαφή με τον καθηγητή και παρακολουθούν το μάθημα από το χώρο τους, εκμηδενίζοντας τους περιορισμούς του χρόνου και της απόσταστης, διευκολίνοντας έτσι τη διάδοση της γνώσης.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον καθηγητή, να διατυπώσουν απορίες και να συμμετέχουν στο μάθημα όπως και σε μια αίθουσα διδασκαλίας. Ο καθηγητής σχολιάζει και διορθώνει τις γραπ΄τες και προφορικές ασκήσεις του καθενός ξεχωριστά, σε πραγματικό χρόνο. Μέσω εξειδικευμένης τεχνολογίας οι μαθητές παρακολοουθούν εξ'αποστάσεως τον πίνακα του καθηγητής και τις σημειώσεις, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη μαθησιακή εμπειία, που δε διαφέρει καθόλου ο τρόπος εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας από τη δια ζώσης διδασκαλία. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές εξασκούνται και στις τέσσερις (4) δεξιότητες (κατανόηση γραπού/προφορικού λόγου και παραγωγή γραπτού/προφορικού λόγου) χωρίς να χάνεται η αίσθηση της ομαδικότητας.

Παρέχονται εξ'αποστάσεως διαδικτυακά μαθήματα ομαδικά και ατομικά τα σαββατοκύριακα σε εργαζόμενους και φοιτητές λόγω έλλειψης χρόνου τις καθημερινές.